A heteronóm akadémia felemelkedése az EU peremvidékein

Jelen írás válasz Böröcz József „Kistársadalom-kiskapuk” című, a Replikában (újra)közölt tanulmányára. Munkánkban az informalitások kontraproduktív hatásainak egy sajátos területét vizsgáljuk egy problémafölvető esszé keretében: a magyar akadémiai mező működésmódját. Fő állításunk szerint a magyar tudományos mező autonómiáját a neoliberalizmus és illiberalizmus egymással összefonódó külső erői mellett az akadémiai mező szelekciós eljárásait pókhálószerűen átszövő informalitások is veszélyeztetik, amire azonban az akadémiai mező szereplői nem reagálnak érdemben. A belső hatalmi viszonyokra történő refl exió módszeres elmulasztása meglátásunk szerint a domináns pozíciókban lévő magyar akadémiai elit status quoját hivatott védeni, nem pedig az autonóm tudástermelés – intézményesen is biztosítandó – feltételeit. A magyar akadémiai szférát jellemző heteronóm működésmódra tudománymetriai adatok mellett az informalitások és a szimulált ellenállás  

Megjelent: Replika 115–116, 131–140.
Replika blokk: