Millenniumi Budapest és ragtime

A faj, a nem és az osztály (rendiség) mintázatai a korai magyar jazzkorszakban

Tanulmányomban a millenniumi Budapest ragtime-kultúrájának néhány belső ellentmondásával foglalkozom, támaszkodva a gendertudomány, test tudomány, jazztudomány és a kultúratudomány néhány jelentős meglátására. Először a Millenniumot ünneplő Budapestet mint a nemzettest „szívét” elemzem, majd kétféle, tipikusan a korra jellemző maszkulin testet veszek szemügyre. Ezután az orfeumot mint a modern város egy sajátos terét elemzem, melyben a női előadóművészek erotizált és racializált testére fókuszálok. Ezt követően a magyar cakewalk láz másító aspektusaira hívom fel a figyelmet, továbbá a millenniumi Budapest karneváli sokaságának hatalmi dinamikájára, melyben a racializált és nemileg stilizált testek mássága csupán újraírni látszott az erősödő, birodalmi ambícióktól duzzadó nemzet ugyanazonosságát

Megjelent: Replika 101–102, 41–65.
Replika blokk: