„Szegény rokonok” – A budapesti jazzszíntér konstrukciója

A 2014-ben elindított kutatásunk a budapesti jazz-színtér kulturális és társadalmi rétegeződésének elemeit vizsgálja, mélyinterjús és kérdőíves technikákkal, elsősorban a kultúraszociológia nézőpontjából, alapvetően Pierre Bourdieu mezőelméletének relációs logikájára támaszkodva. A kutatási kérdések elsősorban arra irányulnak, hogy a különböző stílusokat képviselő muzsikusok mint "kreatív munkavállalók", milyen legitimációs konfliktusok révén alkotják meg zenei identitásukat. Bevezető tanulmányunk, a kérdőíves kutatás eredményeinek prezentálása mellett nagy hangsúlyt fektet annak részletezésére, hogy a kortárs és közelmúlt kutatásainak elméleti-módszertani elvei milyen szempontokból hatottak saját kutatási stratégiánk kialakításához, melynek interjúelemzésen alapuló eredményeit e tanulmány keretei közt még nem tárgyaljuk. A kutatási projektünk célja, hogy a sokszínű magyar jazzéletről hiánypótló módon olyan reális képet nyújtson, mely az érintett zenészek valóságkonstrukcióján alapul.

Megjelent: Replika 101–102, 147–168.
Replika blokk: