Jazztanulmányok

Szerkesztő:
Havas Ádám, Zipernovszky Kornél

Miközben az első magyar nyelvű jazztanulmányi tematikus kötet szerkesztői több előzményre is utalnak, bíznak benne, hogy a fókuszált interdiszciplináris megközelítés többet nyújt az eddigi szakirodalmi eredményeknél. A posztmodern elméleti iskolák segítenek felismerni a jazz kánonjainak relatív jelentőségét, a stílustörténeti megközelítés egyoldalúságát és hozzájárulnak a műfaj konstruktumként, más megközelítésben diskurzusként vagy éppen diaszpórák kulturális kommunkációjának termékeként való új szemléletéhez, amelyeket szerzőink a történeti alapú vizsgálat, bevett elképzeléseinket megkérdőjelező interjúk és egy szociológiai felmérés műfajában igyekeznek megfogalmazni.

Megjelent: Replika 101–102, 7–209.