Megjegyzések a szexualitás és a gazdaság kapcsolatáról

Claudia von Werlhof cikke egy elméleti keret, illetve kutatási program megadását célozza meg, mely kapcsolódva a társadalmi újratermelés elmélete (SRT – Social Reproduction Theory) tágabb áramlatához, a szexualitás és a gazdaság szféráját nem egymástól különálló és jól elhatárolható tartományokként kezeli, hanem a szexualitást a társadalmi újratermelés részeként, a termelés és így a gazdaság egyik előfeltételeként értelmezi. E megközelítés szintetizálja a „gazdasági alap” vizsgálatának makroökonómiai és a szexualitás vizsgálatának mikroszociológiai megközelítéseit.

Megjelent: Replika 117–118, 11–18.