Lányi András: Bevezetés az ökofilozófiába

Olvasatomban Lányi ember és természet absztrakt viszonyát ember és ember társadalmi viszonyára, az ökocídium katasztrófajelentését rendszerkritikára fordítja, hogy ebből bontsa ki  az értelmes emberi élet lehetőségének vízióját. Ebben az értelemben Lányinál az ökofilozófia is „ökológiai fókuszú” társadalomfilozófiába, gyakorlati értelemben ökológiai politikába fordul. A recenzió ennek az ökológiai (zöld)politikának a logikáját igyekszik feltárni, rámutatva a lehetséges vitapontokra is.

Megjelent: Replika 117–118, 285–293.
Replika blokk: