A szex politikai gazdaságtana

Szerkesztő:
Csányi Gergely, Dés Fanni
Megjelent: Replika 117–118, 5–148.