Közzétett:
2020
Elérhető: Yes

"A könyv legkorábbi s egyúttal legkésőbbi kutatási témáimból ad közre válogatást. Legkorábbi munkáim a Durkheim-iskola és a vele konkurens korabeli francia kezdeményezések intézmény- és egyetemtörténeti vonatkozásait tárgyalták. Ezek egyrészt melléktermékei, másrészt folyományai voltak azon munkálataimnak, amelyek célja a francia szociológia klasszikusai (Durkheim, Mauss, Halbwachs) szétszórt írásainak egybegyűjtése és kiadása volt. Az így összeállított hét kötet 1968 és 1975 között jelent meg Pierre Bourdieu könyvsorozatában, a párizsi Editions de Minuit gondozásában. E témavilág középpontjában a társadalomtudományok intézményesülésével járó konfliktusok álltak a politikai, az ideológiai és a köztársasági reformokban megújuló napóleoni „Francia Egyetem” által behatárolt értelmiségi térben.

Nemrég egy nemzetközi kutatási terv lehetőséget nyújtott arra, hogy a magyarországi szociológia kialakulását és a jelenkorig tartó – többször megszakított – intézményesülési útját a történeti szociológia empirikus módszereivel vizsgáljam. Igazi elégtétel számomra, hogy mindezekből a főképp idegen nyelven publikált, erősen kísérleti jellegű munkákból itt magyarul is szemelvényeket nyújthatok."

Karády Viktor

 

A kötetet szerkesztette Fáber Ágoston

 

Tartalomjegyzék letöltése