Kisvállalkozás és társadalmi környezet

Közzétett:
2000
Elérhető: No

Kuczi Tibor könyve arra a kérdésre keresi a választ hogy a szűkebb társadalmi környezet a család, a rokonság és az ismeretségi kör - hogyan járul hozzá a kisvállalkozások létrejöttéhez és működéséhez, Kuczi szerint az, aki a kisvállalkozás kalandjába belevág, nem annyira a már meglévő kapcsolathálózatát idomítja a gazdaság úgymond - könyörtelen logikájához, hanem az őt Körülvevő társadalmi világot alkotja újra: azt szervezi vállalkozássá. Ehhez újító lelemény, gazdasági és kulturális képzelőerő szükséges. A kisvállalkozás így nem csupán a piachoz, hanem a társadalom tagjaihoz is igazodik. A könyv - annak ellenére, hogy elsősorban a szociológiát, kulturális antropológiát és közgazdaság-tudományt művelők és tanulók számára íródott - izgalmas olvasmány a mai magyar társadalom mélyebb összefüggései iránt érdeklődő valamennyi olvasó számára is.

Tartalom

Bevezetés 9
1. fejezet. Önfoglalkoztatók, kisvállalkozók 17
2. fejezet. Gazdaság - társadalom - kultúra 31
3. fejezet. A kisvállalkozók társadalmi környezete: általános megfontolások 41
4. fejezet. Az önállósodok közvetlen környezete: a család 57
5. fejezet. Kisvállalkozások és társadalmi környezetük: kapcsolatszerveződési minták 83
6. fejezet. Kikből lesznek vállalkozók? 107
7. fejezet. Kreácsolás (kreativitás és barkácsolás) 141
8. fejezet. A kisvállalkozások határai: megfigyelési egység - működési mező 163

A kötet elektronikus változata letölthető a tankonyvtar.hu oldalról (ugrás a linkre)