Karády Viktor: Zsidóság és társadalmi egyenlőtlenségek (1867–1945)

Közzétett:
2000
Elérhető: No

Karády Viktor itt közölt történeti-szociológiai tanulmányai - hasonlóan a Replika Könyvek sorozatban 1997-ben kiadott Iskolarendszer és felekezeti egyenlőtlenségek Magyarországon (1867-1945) című kötetének írásaihoz - a huszadik századi elit- és értelmiségi csoportok keletkezésével és újratermelődésével kapcsolatos folyamatokat vizsgálják. A szerző alapkérdése: vajon mivel magyarázható a közép-európai zsidóságnak a modernizációban játszott kiemelkedő szerepe? A könyvben körvonalazódó válaszok nem csupán a szakemberek, hanem a jelenkori társadalmi egyenlőtlenségek történelmi összetevőit megérteni kívánó valamennyi olvasó számára fontos felismerésekkel szolgálhatnak.

Karády Viktor
1936-ban született Budapesten. 1956-ban hagyja el Magyarországot. 1957-58-ban a bécsi egyetemen tanul, majd a párizsi Sorbonne-on szociológiából, demográfiából és angol nyelvből szerez diplomát. 1966-tól Raymond Aron-nak, a korszak legnevesebb francia szociológusának asszisztense. 1968-tól mindmáig a Pierre Bourdieu által szervezett kutatóintézet meghatározó munkatársa. A Magyar Tudományos Akadémia külső tagja, a budapesti Közép-európai Egyetem történelemtanszékének tanára.