Identitáspolitika: kulcsfogalom a rendszerkritika kiélezéséért vagy annak kiiktatásáért?

Jelen írás az elismerés- és identitáspolitika egy lehetséges kritikáját kívánja rekonstruálni, ami a felnőttnyelv eltűnésével és a társadalmi infantilizációval megy végbe a kultúrában és a politikában egyaránt. Az elismerés- és identitáspolitika strukturális kritikája napjaink társadalomelméleti-filozófiai diskurzusaiban továbbra is anatéma. E blokk ezt a hiányvonatkozást hivatott némiképp gondolatébresztő írásokkal felülírni. 

Megjelent: Replika 123, 7–13.
Replika blokk: