Osztályátlag

Szerkesztő:
Tillmann Ármin
Megjelent: Replika 123, 7–112.