Helyi gondoktól a globális perspektíváig

Böröcz József (2021): „Ott kívül a magyarázat…”. Társadalomkritikai beszélgetések Böröcz Józseffel. (Szerk.: Böröcz József és Fáber Ágoston.) Budapest: Eszmélet Alapítvány.

A könyv nyolc interjút tartalmaz, melyekben a kritikus nézeteiről ismert szerző feltárja szellemi fejlődésének útját, és betekintést nyújt gondolataiba a mai társadalmi és politikai fejleményekről. A beszélgetések témaköre változatos: az európai integrációtól a kelet-európai rendszerváltozáson át a háborúk, a rasszizmus, a populista és autoriter tendenciák felerősödéséig minden fontos kérdés terítékre kerül. Társadalomkritikai nézeteit a világrendszer-elemzés és a fejlődésgazdaságtan függőségelméletei formálták, de ezeket empirikus kutatásokkal támasztja alá, és számos történeti és jelen példával illusztrálja is. Radikalizmusa nem valamilyen doktriner utópiából táplálkozik, hanem a kíméletlen igazságkeresésében gyökerezik, mely nem éri be kényelmes közhelyeken nyugvó válaszokkal. 
 

Megjelent: Replika 123, 197–200.
Replika blokk: