Társadalompoétika – Az értelemvalóság társadalomelmélete

Megjelent: Replika 124, 197–215.