A kamera mint társadalmi katalizátor

Tanulmányomban a részvételi filmezés és az általam fejlesztett katalizátor módszer módszertanát, gyakorlati aspektusait és társadalmi beágyazottságát mutatom be Magyarországon megvalósult workshopfolyamatokon keresztül. A katalizátor módszer a részvételi filmezés módszertanán alapszik, azonban a filmet elsősorban az egymás közötti kommunikációra használja, fő célja a kamera csoportkohéziós és csoportközi katalizátorként való működése. A módszer a társadalmi törésvonalak mentén a filmezésen keresztül foglalkozik a résztvevők reprezentációjával és önreprezentációjával, dialogikus irányelveken alapul és a közösségépítést és a részvételt tűzi ki célul.

Megjelent: Replika 124, 103–127.
Replika blokk: