A társadalmi hálózat fogalma és fő típusai – intézményes szociológiai felfogásban

E tanulmányban a társadalmi hálózat fogalmára és típusaira vonatkozó elméleti felfogást egy átfogó társadalomelméleten belül fejtem ki, amelyet az intézményes szociológia elméletének nevezek. Figyelembe véve a társadalmi viszonyokat, valamint a társadalmi kapcsolatokon belül a szoros és a laza kapcsolatokat, a társadalmi csoporttól (és az egyesüléstől) megkülönböztetem a társadalmi hálózatot. Eszerint a társadalmi hálózat intézményes társadalmi erkölcs, valamint ezen erkölcs érvényességi körébe eső és az adott erkölcsi szabályok által létrehozott laza társadalmi kapcsolatokkal egymáshoz fűzött egyének és laza társadalmi kapcsolataik összessége. Majd figyelembe véve a laza társadalmi kapcsolatokon belül a partneri és a hűségi kapcsolatokat, különbséget teszek a partnerségi és a hűségi társadalmi hálózat között.

Megjelent: Replika 124, 179–195.
Replika blokk: