A MyStreet mozgalom és a részvételi videózás

Tanulmányomban a részvételi videózást mint művészetalapú részvételi akciókutatást elemzem külföldi és magyar gyakorlatokra támaszkodva. A kiindulópont a MyStreet nevű kollaboratív antropológiai kutatás volt, amely a brit Mass Observation mozgalom mintájára kitágította a tudástermelés hagyományos akadémiai formáit, és széles társadalmi rétegek bevonásával kutatta mozgóképes eszközökkel a mindennapi tapasztalatokat. Tanulmányomban a MyStreet történetét és módszertanát mutatom be egy-egy videó elemzésével, majd a mozgalom nemzetközi terjedéséről írok. A projekt magyarországi adaptációjával jutok el a hazai részvételi filmes gyakorlatokhoz, és rövid betekintést nyújtok egy közösségi filmes workshopba, amelynek témája a magyar műhelyek lehetséges együttműködése volt. Habár a közösségi videózásnak nincs egy egységes, átfogó definíciója a magyar szakirodalomban, a részvételi akciókutatás fogalmait felhasználva megkísérlem rendszerezni, osztályozni a módszer fő jellemzőit és lehetséges megközelítésmódjait, amely egy későbbi átfogó kutatásnak is alapja lehet.

Megjelent: Replika 124, 39–60.
Replika blokk: