Szociológiai útmutató napjaink problémáinak jobb megértéséhez

Florence Delmotte és Barbara Górnicka (szerk.): Norbert Elias in Troubled Times. Palgrave Macmillan, 2021

Recenziómban Florence Delmotte és Barbara Górnicka által szerkesztett, 2021-ben megjelent Norbert Elias in Troubled Times című tanulmánykötetet ismertetem. Ennek keretein belül bemutatom a kötet keletkezésének előzményét, célját, továbbá a szerzőket és a főbb témákat, melyek mentén az elemzések szóródnak. Mielőtt azonban részletesebben tárgyalnám a tanulmányokat, Norbert Elias munkásságának hazai ismertségének hiányából fakadóan, a német szociológus főbb gondolatainak kontúrjait húzom meg. Ezt követően az erőszak, a háború, a terrorizmus, a társadalmi kirekesztés, az ökológiai válság, a migráció és a funkcionális (de)demokratizálódás jelenségeit elemző tanulmányokat mutatom be. A recenzió végén három kritikai pont mentén igyekszem magam is hozzájárulni a figurációs szociológia új irányainak kijelöléséhez. 

Megjelent: Replika 124, 219–229.
Replika blokk: